De nieuwe pachtprijzencoëfficiënten zijn op 14 december 2010 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en gelden drie jaar lang. De pachtprijs wordt als volgt berekend: ‘het niet geïndexeerd kadastraal inkomen van de percelen of de gebouwen vermenigvuldigd met de coëfficiënten hieronder voor de betrokkenlandbouwstreek’. De nieuwe pachtprijs treedt in werking op de pacht die moet betaald worden na de datum van de kennisgeving door de verpachter bij melding per aangetekende brief van de aanpassing van de pachtprijs.

Pachtprijzencoëfficiënten
AntwerpenGrondenGebouwen
  Polders6,247,90
  Zandstreek5,507,90
  Kempen8,087,90
Vlaams-Brabant
  Zandstreek5,306,25
  Kempen8,506,25
  Zandleemstreek4,876,25
  Leemstreek3,926,25
Limburg
  Kempen7,136,00
  Zandleemstreek4,806,00
  Leemstreek3,726,00
  Grasstreek3,726,00
West-Vlaanderen                          
  Duinen4,205,50
  Polders4,125,50
  Zandstreek5,555,50
  Zandleemstreek4,525,50
  Leemstreek4,165,50
Oost-Vlaanderen
  Polders4,235,50
  Zandleemstreek4,415,50
  Zandstreek4,635,50
  Leemstreek4,285,50

 

Verhoging van de maximale pachtprijs

Voor de pachtovereenkomsten van minstens 18 jaar, die bij authentieke akte werden aangegaan, is een verhoging toegestaan.

Minimum duur pacht Gronden Gebouwen

Minimum duur pachtGrondenGebouwen
18 jaar36%18%
21 jaar42%21%
24 jaar48%24%
25 jaar50%25%

 

Het loutere feit dat de pacht meer dan 18 jaar duurt, volstaat niet. Na de (lang) eerste pachtperiode vervalt de verhoging en wordt de pachtprijs teruggebracht tot de wettelijke pachtprijs.

Voor een loopbaanpacht is een verhoging 50% voor de gronden en 25% voor de gebouwen.