Waarom lid worden van Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen behartigt de gezamenlijke belangen van particuliere eigenaars van landbouwgrond, landgoederen en bos- en natuurterreinen.

Wij concentreren ons op onderwerpen die voor de particuliere eigenaar het verschil maken en brengen uw belang naar voren bij overheidsinstanties. 

  • Goede belangenbehartiging
  • Altijd goed op de hoogte
  • Nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen op het gebied van grondbezit
  • Een abonnement op het driemaandelijkse vakblad ‘De Landeigenaar’
  • Deel uitmaken van een netwerk van grondeigenaren, met volop gelegenheden om elkaar te ontmoeten op thema- en netwerkbijeenkomsten. 
  • Toegang tot praktische tools (modelcontracten, handleidingen) en gratis advies (nabije toekomst)

Lidgeld

Uw financiële steun en solidariteit hebben we broodnodig.

Het lidgeld omvat: een vast lidgeld van 60€ + een oppervlaktebedrag van 2€ per ha (bos, land, natuur en andere gronden, … Elk lid draagt aldus effectief bij volgens de grootte van zijn onroerend goed).

Verlaagd Lidgeld

Kinderen of andere familieleden kunnen ook mee genieten van de diensten van het Lidmaatschap. U heeft een eigendom in onverdeeldheid of in een groeperingsverband. Het is voldoende dat één persoon het volledige lidgeld per ha betaalt, de overige personen kunnen dan lid worden van Landelijk Vlaanderen aan een verminderd tarief (35€)

Alle gegevens zijn strikt vertrouwelijk en enkel voor intern gebruik van de vereniging. U heeft het recht ten allen tijde uw gegevens te raadplegen. Iedere wijziging of aanvulling kan u overmaken aan het secretariaat.

 

FACTURATIEGEGEVENS Landelijk Vlaanderen
Landelijk Vlaanderen, Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars
Postadres: Trierstraat 67 – 1040 Brussel
BTWnr: BE 0451 622 201
IBAN BE37 3350 4426 9028
BIC BBRUBEBB