Editie 42

November-december-januari 2008

Editie 42 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • De boer op
 • Instandhoudingsdoelstelling en instandhoudingmaatregelen
 • Bebossen van landbouwgronden Nieuwe subsidieregeling
 • Natuur en landbouw, het klikt !
 • Vlaamse Regering keurt definitief het ontwerpdecreet op de gebruikerscompensatie goed
 • Opmaak van een afwegingskader voor het gebruik van kastelen en kasteeldomeinen

Bijlage: landeigernaar-42.pdf

Editie 44

Mei-juni-juli 2010

Editie 44 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • De “Speciale beschermingszones (SBZ)” in Natura 2000
 • Welke is nu de rol van het INBO in het proces van de IHD ?
 • Het NATURA 2000-netwerk
 • IHD’s het begin van het einde ?

Bijlage: landeigernaar-44.pdf

Editie 45

Augustus-september-oktober 2009

Editie 49 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • InBev-Baillet Latour Prijs voor Leefmilieu
 • 2009 uitgereikt aan K.U. Leuven
 • Paper Chain Forum Natura 2000
 • 1 miljoen bomen
 • Minaraad Nieuwe voorzitter VLORO

Bijlage: landeigernaar-45

Editie 46

Februari-maart-april 2010

Editie 46 – Inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Eerherstel van de economische pijler
 • van het multifunctioneel bosbeheer
 • Inventaris Bouwkundig Erfgoed juridisch vastgesteld
 • RUP’s
 • Koepel Vlaamse Bosgroepen opgericht
 • Taakstelling

Bijlage: Landeigenaar_nr46.pdf

Editie 47

Februari, maart, april 2010

Editie 47 – Inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Landbouw: Vooral misbruik aanpakken
 • het Life+ TripleE project in het Vijvergebied
  van Midden Limburg
 • “Publieke Goederen geleverd door private landeigenaren” Een Studie van dE RiSE Foundation
 • Afbakening stedelijk gebied Brugge (R.U.P.)

Bijlage: Landeigenaar_nr47.pdf

Editie 48

Editie 48 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Het belang van publieke diensten in de opkomende hervorming van het GLB van de EU
 • Zakelijk rentmeester met ideële doelen
 • Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2010 te Overijse
 • Geen successierechten op de erfenis van een landbouwbedrijf
 • 1 miljoen Bomen voor Vlaanderen
 • Periode van IHD-inspraak is begonnen

Bijlage: Landeigenaar_nr48.pdf

Editie 49

November-december-januari 2010

Editie 49 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Eerste BOLOV-ervaringen
 • Nieuwsflashes
 • Waarvoor heb je geen stedenbouwkundigevergunning nodig ?
 • Inverde, Opleidingen bos-, groen ennatuurbeheer
 • Landschap laten leven

Bijlage: Landeigenaar_nr49.pdf

Editie 50

Februari-maart-april 2011

Editie 50 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Het internationale jaar van het bos
 • Bouwmisdrijven in agrarisch gebied
 • De stedenbouwkundige melding
 • Nieuwe pachtprijscoëfficiënten voor Vlaanderen
 • Natura 2000 : tweede traject
 • Inverde : Opleidingen bos-, groen en natuurbeheer
 • Nieuwsflashes
 • Rehabilitatie van de Populier
 • Handleiding voor de privé-landbeheerder

Bijlage: Landeigenaar_nr50.pdf