Editie 61

Augustus – September – Oktober  //  2013

Editie 61 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Landgoed Voort wint Prijs voor Leefmilieu 2014
 • Nieuw beleid natuur en bos: conceptnota Multifunctioneel Natuurbeheer
 • Publiciteit Handboek Heidebeheer
 • Natura2000: veelgestelde vragen voor u beantwoord
 • Themawandeling in landschap De Liereman: Op stap met de leden van De Zwarte Specht
 • Decreet Onroerend Erfgoed: nota aan de Vlaamse Regering
 • Over de grens: ledenvergadering van FPG
 • VBNE: een nieuwe vereniging
 • Politiek akoord hervorming GLM
 • Bezoek Quick-Win Wijchmaal
 • Inverde: cursusaanbod
 • Stand van zaken & Nieuwsflash
 • Activiteitenkalender en ledeninformatie

Bijlage: Landeigenaar_nr61.pdf

Editie 62

November – December – Januari  //  2013-2014

Editie 62 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter en introductie nieuwe secretaris-generaal
 • Nieuwe pachtprijscoëfficiënten voor Vlaanderen Algemene Vergadering van ELO te Athene
 • Europese bosstrategie en Vlaamse bosfinanciering: een hiaat?
 • Natura 2000 over naar maatregelen
 • Over de grens: relatie landgoederen en overheden verbetert sterk
 • Case Landschap de Liereman en omgeving
 • Invasieve uitheemse planten: een afwegingskader voor het beheer
 • Biodiverstiteit als basis voor ecosysteemdiensten in Vlaanderen
 • Het instrument Natuurinrichting Ledeninformatie en Activiteiten
 • Eco2 vzw heeft het Agrobeheercentrum opgericht! 

Bijlage: Landeigenaar_nr62.pdf

Editie 63

Februari – Maart – April  //  2014
Editie 63 – inhoud:

 • Politiek memorandum
 • Standpunt van een privé-eigenaar
 • Beheerovereenkomsten
 • Landinrichtingsdecreet
 • Investeringssubsidies Natuur
 • Bosgroepen en Regionale Landschappen naar de provincies
 • Forum for the Future of Agriculture – editie 2014
 • Zoekertjes en ledenevents
 • Activiteiten van leden: De Zwarte Specht
 • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Bijlage: Landeigenaar_nr63.pdf

Editie 64

Juni – Juli – Augustus  // 2014
Editie 64 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter (met resultaat verkiezingen)
 • Debat algemene vergadering
 • Publi-artikel Handboek voor beheerders: deel II soorten
 • Het Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos (APB)
 • GLB Directe steun
 • Start maatregelenfase Natura 2000
 • Erfgoed de Merode, prinsheerlijk platteland
 • Beleidsonderzoek: Participatie van landeigenaars in het behoud van de biodiversiteit
 • Ontwerp van decreet betreffende de landinrichting – deel 2
 • Social LV: website, twitter, facebook, activiteitenkalender, zoekertjes

Bijlages: Landeigenaar_nr64.pdf

Editie 65

December – Januari – Februari  // 2015
Editie 65 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Aanspreekpunt privaat beheer – woord van de voorzitter
 • Interview met Francis De Beir, voorzitter van de Koepel van de bosgroepen
 • Een moderne pachtwet?
 • Vlaamse aanpak stikstofvervuiling
 • Nieuwsflash
 • Rubriek: Landgoed in de kijker!
 • Activiteitenkalender
 • State of the Union
 • Verevening bij een ‘planologisch’ nieuw landgoed
 • Tips voor onder de kerstboom
 • Algemene vergadering ELO in Riga
 • Zoekertjes

Bijlages: Landeigenaar_nr65.pdf & LE_2014_04_bijvoegsel_v5_tp.pdf

Editie 66

Maart – April – Mei  // 2015
Editie 66 – inhoud:

 • Woord van de voorzitter
 • Infoavond Landelijk Vlaanderen – Vlaamse Landmaatschappij
 • Natura 2000: Evident overleg?
 • Kreeg uw pachter en rode of groene PAS-brief? Herstructurering INBO-onderzoek
 • Landgoed in de kijker
 • Stijgende pachtprijs
 • Eigenaardigheden: Belonen en straffen. Bossen in België
 • Nawoord
 • Nieuwsflash
 • Algemene Ledenvergadering 2015

Bijlage: Landeigenaar_nr66.pdf

De Landeigenaar

“De Landeigenaar” is een publicatie van Landelijk Vlaanderen voor haar leden. Zij krijgen dit toegezonden per post & actieve leden kunnen deze ook online raadplegen.