Eikenprocessierups

Van tijd tot tijd rukt de eikenprocessierups weer op. Stelt u de soort vast op uw bestanden, neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente voor een plan van aanpak. Vaak voorzien gemeentes in een overkoepelende aanpak en financiering hiervan. Leden die hulp of advies nodig hebben, kunnen steeds contact met ons opnemen.

Voor meer uitgebreide informatie over wanneer en hoe te bestrijden vind je terug in het vademecum Bestrijding Processierups