Nieuws

Concrete instrumenten ter realisatie van bosuitbreiding

Nieuws

4000 ha bosuitbreiding realiseren deze legislatuur is het doel van de Vlaamse regering. De private natuur- en bosbeheerders worden echter duidelijk aangesproken voor de realisatie van deze doelstelling en willen ter deze gelegenheid hun al vaak uitgedrukte voorstellen herhalen voor een systematische aanpak van onduidelijkheden, knelpunten en voor de oplossingen ervan. Lees hier: Instrumenten ter […]

Lees verder

Speech voorzitter studiedag Gemeentewegen

Nieuws

Onze voorzitter, Christophe Lenaerts, gaf op dinsdag 10 december een toespraak tijdens de ‘Studiedag gemeentewegen: Raak de (gemeente)weg niet kwijt!’. Lees hieronder de standpunten van Landelijk Vlaanderen inzake het Decreet Gemeentewegen: Historisch kan men grosso modo twee grote maatschappijsystemen onderscheiden. Van het eerste vormen de contractsvrijheid en het eigendomsrecht de basis, in het tweede wordt […]

Lees verder

Nieuwe pachtprijscoëfficiënten 2020-2022

Nieuws

De pachtwetgeving voorziet in een driejaarlijkse onderhandeling tussen de pachters en de verpachters om de maximale pachtprijzen vast te leggen voor de volgende drie jaren. In het verleden werden de pachtprijzen onderhandeld op provinciaal niveau. Voor de tweede maal werden de pachtprijscoëfficiënten op Vlaams niveau onderhandeld.   De delegatie van landbouwers stuurde aan op een […]

Lees verder

De Landeigenaar

Thematische artikels

ACTIEVE DOMEINEN VAN LANDELIJK VLAANDEREN

Ruimtelijke Ordening

Bos & Natuur

Erfgoed

Landbouw

FOLLOW US ON...

SPONSORS

VRAAG & ANTWOORD